Tragovi od slika na zidu

Na okviru, s unutrašnje strane, učvrstite u kutovima po jedan čavlić sa širokom glavom “rajsnedlu” . Čavlić ne zakucajte do kraja, tako da glava stoji bar za pola milimetra. To će udaljiti okvir od zida, zrak će moći strujati i spriječiti da se skuplja prašina.