Zamjena telefonske utičnice

Ako imate potrebu da zamijenite telefonsku utičnicu koja je starijeg tipa ili samo ružno izgleda pogledajte postupak. Staru utičnicu će te odvojiti od zida otpuštanjem dva vijka sa prednje strane. Kada vam je dostupna zadnja strana utičnice odvojite žice otpuštanjem vijaka koji ih drže. Vašu novu utičnicu spojite sa jedine dvije žice na dva odgovarajuča vijka. Postavite utičnicu na zid i učvrstite je stezanjem dva vijka sa prednje strane.