Prekidač za svjetiljku

Na zadnjoj starni prekidača postoje dva vijka koja ga drže zatvorenog. Odvrnite vijke i otvorite prekidač. U prekidaču se nalaze dva kontakta sa vijcima za pričvršćivanje žica. PAŽNJA! Isključite kabel iz struje. Prije rada uvjerite se da u kabelu nema struje!!! Budite sigurni da neka druga osoba neće iz neznanja ili nekog drugog razloga uključivati kabel za vrijeme dok vi radite!!! Ogulite izolaciju kablea u dužini od oko 3cm kako bi ste došli do dvije žice unutar kabela. Od dvije žice u kabelu jednu prejsecite i ogulite sa svakog kraja po 5mm izolacije. Krajeve presječene žice stavite u kontakte prekidača i pritegnite vijke. Izolirani dio žice treba biti što bliže kontaktu. Ako žica viri sa druge strane kontakta više od 1 do 2 milimetra skratite ga klještima. Kada ste sigurni da ste sve spojili kako treba, vratite poklopac prekidača i zategnite vijke koji ga drže.