Spajanje iverice excentrom

Excentri su omiljeno sredstvo za spajanje iverice u industriji koja proizvodi velike serije namještaja. Njihova prednost je u tome što je moguće u jednom koraku izbušiti sve rupe potrebne za postavljanje excentara, što ubrzava proizvodnju namještaja, a sa druge strane, excentri omogućuju montažerima na terenu da brže sklope komade namještaja i time ubrzavaju montažu. Da bi se omogućilo montiranje excentra potrebno je na jednom komadu iverice izbušiti dvije rupe. Jedna širine 15 mm u koju se postavlja excentar, I drugu, bočno na prethodno izbušenu, širine 6 mm. Excentar obično ide u kombinaciji sa drvenim tiplima, koji pojačavaju njegovu nosivost. Tako da pored rupe za klin excentra vidjet ćete još nekoliko istih rupa u koje će se postaviti drveni tipli koji se ne lijepe. Spajanje komada iverice ovim sistemom je krajnje jednostavno. Najprije se postavi excentar u svoje ležište tako da strelica nacrtana na excentru bude usmjerena ka rubu ploče Na drugom komadu iverice se u, već izbušene rupe, postave klinovi Zatim se ta dva komada iverice spoje tako da excentar nalegne na klin Na kraju križnim odvijačem zategnete excentar u smeru kazaljke na satu i time učvrstite spoj.