Krimpanje

Postoje tri vrste konektora koji se koriste. RJ45 se koristi za kompjuterske mreže. RJ12 će te mnogo češće videti. Imaju ga svi telefoni novije generacije. RJ11 također možete naći na telefonu. Najčešće se ugrađuje na kabel koji vodi do slušalice. Bez obzira na tip i veličinu konektora oni se na isti način montiraju na kabel. Taj proces se zove krimpanje. Za krimpanje su vam potrebna posebna klješta koja služe u tu svrhu. Ovisno o modelu sa njima možete krimpati jedan, dva ili sva tri tipa konektora. Najpre će te sa kabela skinuti izolaciju u dužini otprilike 6 mm. Sa posebnim dodatkom na klještima koji automatski skida dovoljnu dužinu izolacije kabla. Prije nego stegnete konektor klještima provjerite da li ste dobro skinuli izolaciju. Vanjski omotač u konektor mora ući u dužini oko 5 mm. Sama konstrukcija konektora je takva da će te bez problema ugurati žice unutra i to željenim redosljedom.Odaberite odgovarajući otvor na klještima i postavite u nju konektor te ubacite kabel i snažno stegnite klješta. Ovim ste u svaku žicu zabili po jedan lim koji će biti kontakt. Njih možete vidjeti sa prednje strane konektora. Istovremeno ste slomili jednu plastiku koja je učvrstila sam kabel u konektoru čime je spriječeno izvlačenje kabela iz konektora.