Lijepljenje tapeta

Operite zidove blagim deterdžentom. Uklonite sve prekidače, lajsne i sve drugo sa zida ispod čega je potrebno zalijepiti tapete. Popunite sve neravnine kitom. Brusnim papirom uklonite zaostale neravnine sa zida. Provjerite da li imate dovoljno tapeta da pokrijete cijelu površinu koju ste planirali. Nacrtajte pravu vertikalnu liniju na zidu. Jedino ako tapete lijepite uz ovako nacrtanu liniju bit ćete potpuno sigurni da lijepite vertikalno. Izmjerite širinu tapeta i oduzmite 2cm za preklapanje. Premjerite i obilježite vertikalnim linijama cijelu prostoriju u kojoj namjeravate lijepiti. Vodite računa da vam lijepljenje ne završava u uglu već da na susjedni zid pređe bar 2 cm. Vodite računa o uputstvima za lijepljenje koje ste dobili od proizvođača tapeta i ljepila . Presijecite tapete u trake odgovarajuće dužine. Vodite računa da trake budu nešto duže nego što je potrebno kako bi ste mogli pomicanjem gore-dolje pogoditi crte ukoliko su tapete sa uzorkom (a obično jesu). Nanesite ljepilo na poleđinu tapeta koristeći četku. Presavijte na trećinu (u obliku slova s) tako da se strane sa ljepilom dodiruju i ostavite tako 3-5minuta. Dok čekate možete ljepilom namazati i ostale trake kako bi ste uštedjeli na vremenu. Razvite prvu traku i zalijepite je na zid uz vertikalnu liniju koju ste ranije nacrtali. Izravnajte pomoću spužve. Skalpelom i ravnalom odsijecite viškove Lijepljenje tapeta je mnogo jednostavnije ako ga rade dvije osobe.