Popravak DVD playera

Vaš DVD plejer se čudno ponaša u posljednje vrijeme.Treba mu mnogo vremena da pročita disk koji ubacite u njega, čuje se kako stalno menja brzinu okretanja diska i kada izbacite disk on se nije zaustavio nego se još rotira u svom ležištu. Sve ovo ukazuje da se na nosaču diska (na kojem se on rotira) nalazi prljavština. Ova pojava je uobičajna poslje dugog vremena eksploatacije i nije razlog za zabrinutost jer se vrlo lako uklanja. Pošto ste uređaj isključili iz struje, skinite vijke koji drže poklopac DVD-a. Skinita poklopac kučišta.Pored štampanih ploča i raznih žičica uočljivo je ležište diska. Dio koji pridržava disk sa gornje strane skint ćete poslje oslobađanja vijkova kojima je pričvršćen. Nakon ukljanjanja ovog dijela vidi se kružni nosač diska koji je obložen posebnom vrstom gume. Ova guma ima zadatak spriječiti proklizavanje diska usljed rotacije. S vremenom se zaprlja i uglača i time se smanji trenje između nosača i diska što za posljedicu ima proklizavanje diska. Ona Vam na prvi pogled može izgledati sasvim čista i u dobrom stanju ali ipak nije tako. Gumu možete oprati alkoholom ali to ponekad ne daje željene rezultate. Najbolje je koristiti komadić finog brusnog papira i njime blago izbrusite površinu gume. Napominjem da nije potrebno ulagati napor u ovo brušenje, samo da se skine mikronski sloj sa površine gume. Kada ste to napravili vratite plastični dio iznad nosača diska, uključite DVD u struju i provijerite da li ste riješili problem. Kada uključite u struju uređaj budite naročito pažnjivi s obzirom da nema poklopca kućišta i time postoji opasnost od strujnog udara. Ukoliko Vaš DVD radi kao prvog dana, vratite poklopac.