Postavljanje stropnog reflektora

Prije bilo kakvog rada isključite osigurač! Postavite reflektore na plafon u položaj u kojiem ih želite pričvrstiti i obilježite mjesta na kojima ćete bušiti rupe. Bušilicu podesite na vibraciju, i bušite svrdlom predviđenim za bušenje betona. PAŽNJA! Dobro provijerite položaj električne instalacije koja prolazi kroz plafon da je ne bi bušenjem oštetili i doveli sebe u opasnost od udara električne struje!!! Prije bilo kakvog dodira neizliranih žica ispitivačem ispitajte postojanje napona u njima. Ispitajte postojanje napona u svim žicama jer se može desiti da je pri postavljanju instalacije bilo odstupanja od standarda što se tiće korištenja boja žica! Značenje boja žica električne instalacije: zeleno-žuta = uzemljenje plava = nula crna = faza smeđa = faza Da bi bilo koja žarulja radila potrebno ju je povezati na fazu i na nulu. Metalna šina reflektora se spaja sa uzemljenjem. Ogulite izolaciju na žicama reflektora. Neka dio žice sa kojeg ste skinuli izolaciju bude 5mm. Izgled spojene električne instalacije: Sa gornje strane u luster klemu dolaze žice iz električne mreže, sa donje strane su spojene žice reflektora. U ovom slučaju dvopolni prekidač koji je ranije ugrađen omogućava nam da svaku žarulju palimo posebno pa smo tu mogućnost iskoristili. Iz tog razloga smo smeđe žice koje dolaze od reflektora odvojili i svaku spojili sa sa po jednom crnom žicom koje dolaze od prekidača.