Što kad perilica rublja ne prima vodu?

Kada perilica ne prima vodu najčešći krivac je elektro ventil. Naravno, ovakav kvar mogu izazvati i drugi elementi. Kako utvrditi gdje je kvar? Najprije treba utvrditi da li je problem u elektrovenitlu. Razni tipovi se razlikuju po izgledu i broju samih ventila ali princip rada je isti za sve. Elektroventil se sastoji od kalema koji, kada kroz njega protiče struja, povlači ventil i na taj način pušta vodu iz vodovodne mreže u perilicu. Kada nema napajanja ventil je zatvoren. Da bi se ustanovilo da li je problem u njemu potreban nam je jedan dvožilni kabel sa dvijee stopice na jednom kraju i sa klasičnim utikačem na drugoj. Stopice će te povezati na kontakte elektroventila a drugi kraj uključiti u struju. Ovime će te dovesti neovisno napajanje na elektroventil i on bi morao propustiti vodu (slavina, naravno, mora biti odvrnuta). Ukoliko se to desi, elektroventil je ispravan i problem traba tražiti u hidrostatu ili programatoru. Ukoliko ne propusti našli ste krivca. Na elektroventilu se mogu pokvariti dvije stvari. Može nastati prekid u namotajima i drugi je kamenac ili neka druga prljavština koja je zaglavila ventil. Da bi ispitali namotaje treba izmjeriti otpornost na kontaktima elektroventila. Ukoliko je ta vrijednost konačna (oko 3.6 kilooma) namotaji su ispravni i vjerojatno je kamenac problem. Ukoliko je ova vrijednost beskonačna postoji prekid u namotajima i takav elektroventil se ne popravlja već zamjenjuje sa novim. Ukoliko ste ustanovili da je sitni materijal u ventilu brana protoku vode, a imate elektro ventil novijeg tipa koji je zaliven, također će te morati kupiti novi elektroventil s obzirom da se on ne rastavlja. Ali ako imate jedan od starijih tipova elektroventila onda vrlo lako ga možete otvoriti odvijanjem nekoliko vijaka. Očistite prljavštinu skupljenu u ventilu, ponovo ga sklopite i problem je riješen.